List of faculty advisors

From Metakgp Wiki
Jump to navigation Jump to search
Year of joining the Institute
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Department code
AE - - - Somnath Ghosh - - - -
AE MTech - - - - - - - -
AG B.Tech - - - Jayata Mitra Adinpunya Mitra - Ashok Mishra -
AG Dual - - - Proshanta Guha Jayata Mitra Pavuluri Srinivasa Rao - -
AG MTech - - - - - - - -
AR - - - Joy Sen - - - -
AR MTech - - - - - - - -
BT - - - - - Rama Krishna Sen Debabrata Das Satyahari Dey
BT MTech - - - - Anindya Sundar Ghosh - -
CH B.Tech - - - Amiya Kumar Jana - Arnab Atta Parag Arvind Deshpande -
CH Dual - - - Debasis Sarkar - - -
CH MTech - - - - - - - -
CE B.Tech - - - BK Dubey - Hanmaiahgari Prashanth Reddy Paramita Bhattacharya -
CE Dual - - - D chakraborty - Krishna Prapoorna Biligiri -
CE MTech - - - - - - - -
CS B.Tech - - Saptarshi Ghosh Sourangshu Bhattacharya Dipanwita Roychowdhury Partha Bhowmick Animesh Mukherjee Rajat Subhra Chakraborty
CS Dual - - Debasis Samanta Sandip Chakraborty Bivas Mitra
CS MTech - - - - - - - -
CY - - - - - Sanjib Kumar Patra - -
CY MTech - - - - - - -
EE B.Tech - - - Sourav Pramanik Suman Maiti - Gautam Poddar -
EE Dual / IE - - - Arun Ghosh / Rajiv Ranjan Sahay Arun Ghosh Debdoot Sheet Sourav Patra -
EE MTech - - - - - - - - -
EC - Vivek Dixit SK Varshney, Vivek Dixit, Chetna Singhal Debashis Sen Arijit De Akhilesh Mohan Prasanta Kumar Guha Ritwik K layek
EC MTech - - - - - - - -
EX - - - - - Milind Kumar Bera - -
GG - - - Sujoy Kanti Ghosh - - Chandrani Singh -
GG MTech - - - - - - - -
HS Anwesha Aditya Gourishankar Hiremath Bimal Kishore Sahoo - Siddhartha Chattopadhyay Zakir Husain Bhagirath Behera Jitendra Mahakud
ID -RCGSIDM - - - Bharath Haridas Aithal

Ankhi Banerjee

- - - -
IM / QD / QE / QM - - - Mamata Jenamani - - - Jitesh J Thakkar
IM / QD / QE / QM MTech - - - Akhilesh Kumar - - - -
MA - - - Sourav Mukhopadhyay Bibhas Adhikari Geetanjali Panda Debapriya Biswas Raja Sekhar G P
ME / MF - - - - - M Ajay Sidpara Chirag Deepak Kalelkar -
ME/MF MTech - - - Dhananjay Srivastava - - - -
MI - - - Biswajit Samanta Aditya Kumar Patra - - -
MI MTech - - - - - - - -
MT - - - Sujoy kar Siddhartha Das Mangal Roy - -
MT MTech - - - - - - -
NA - - - Ranadev Datta - - Nabanita Dutta -
NA MTech - - - - - - -
PH - - - Samudra Roy Brundavanam Maruthi Manoj Amreesh Chandra Sugata Pratik Khastgir -
PH MTech - - - - - -